Prijatelji in sovražniki: Socialna omrežja s pozitivnimi in negativnimi povezavami

author: Jure Leskovec, Computer Science Department, Stanford University
published: Jan. 3, 2011,   recorded: December 2010,   views: 7538
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Obsežni informacijskih sistemi socialne interakcije, in razumevanje mrežnih struktur teh interakcij je ključnega pomena za načrtovanje teh sistemov in za naše razumevanje človeške družbene dinamike na globalni ravni. Socialne mreže v mnogih spletnih okoljih vsebujejo mešanico pozitivnih(prijazna) in negativnih (antagonističnih) razmerij, vendar večina raziskav o teh omrežij se je do danes osredotočila skoraj izključno na pozitivne interpretacije povezav. Razpravljamo o tem, kako medsebojni vpliv pozitivnih in negativnih odnosov vpliva na celotno delovanje spletne socialne mreže, in povezujemo naše analize teorije podpisan omrežij iz socialne psihologije. Ugotavljamo, da lahko z visoko natančnostjo napovemo znake povezav v osnovnih socialne mreže . Z uporabo modelov se da posploševati po celotnem naboru aplikacij. Poleg zagotavljanja sklepanja o osnovi omrežij in aplikacij, ta analiza predstavlja eno prvih velikih vrednotenja teh teorij z uporabo spletnih zbirk podatkov. Ugotovili smo, da klasične teorije zajamejo samo nekatere osnovne učinke, vendar da so tudi v nasprotju z nekaterimi temeljnimi pojavi, to opazujemo zlasti v zvezi z razvojem in usmerjeno naravo takšnih omrežij

See Also:

Download slides icon Download slides: fmf_leskovec_socialna_omrezja_01.pdf (4.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: