Situacije sprememb: Bližnji vzhod v dveh vetrovih

author: Sami Al-Daghistani, Markaz Dawd Center
author: Ronnie Barkan, Anarchists against the Wall
author: Andrej Pavlišič, AKC MetelkovaMesto
author: Barbara Skubic
author: Primož Šterbenc, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
author: Erik Valenčič, Mladina časopisno podjetje d. d.
author: Nikolai Jeffs, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 18, 2011,   recorded: April 2011,   views: 3666
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

 Watch videos:   (click on thumbnail to launch)

Watch Part 1
Part 1 1:00:09
!NOW PLAYING
Watch Part 2
Part 2 1:13:50
!NOW PLAYING

Description

Z dogodkom želimo večplastno osvetliti in kritično soočiti nekatere poglede in mnenja o dogajanju v Tuniziji, Egiptu, Libiji, Bahrajnu, Jemnu, Siriji, Izraelu-Palestini in drugod. Ukvarjali se bomo tako z globalno prevladujočimi, kakor tudi z aktualnimi lokalnimi in marsikdaj žal prezrtimi ali preslišanimi razumevanji dogajanj.

Okrogla miza je, v sodelovanju s komentarji občinstva, poskušala odgovoriti na vprašanja, ali morda vrenja na Bližnjem vzhodu spreminjajo sedanje dominantno in popačeno razumevanje te regije in njenih prebivalcev? Kaj je v teh družbenih vrenjih takega, kar sproža zanimanje javnosti? So to morda želje po spremembah tudi v lastnem in neposrednem okolju? Kakšna so aktualna dogajanja v Egiptu? Kakšen vpliv bodo imela dogajanja v celotni regiji na razvoj dogodkov v Izraelu-Palestini? Kako razumeti dejstvo, da se je prvoten konflikt v obliki spontane politične konfrontacije med ljudskimi množicami in avtokratskimi režimi sprevrgel v vojno v Libiji? Je to posledica zahodnega razumevanja vojne kot orodja, s katerim si bo povrnil nadzor nad regijo, ki jo danes preveva želja po demokraciji in svobodi, izražena na ulicah in trgih Bližnjega vzhoda, kar ogroža zahodne interese v regiji?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: