Project: Academic Organisations » Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

ECPR: Summer School in Methods and Techniques 2009 - Ljubljana

ECPR: Summer School in Methods and Techniques 2009 - Ljubljana

In 2009, the European Consortium for Political Research will organise its fourth Summer School in Methods and Techniques in cooperation ...

Peace Building, Interreligious Dialogue and Gender Equality

Peace Building, Interreligious Dialogue and Gender Equality

The main aim of the round table held at the Faculty of Social Science in Ljubljana was to exchange good ...

Politika Mednarodnega poslovanja - 2009

Politika Mednarodnega poslovanja - 2009

Predmet uvodoma obravnava sodobne spremembe poslovanja v mednarodnem okolju, sodobne tokove mednarodne menjave, analizo globalnega gospodarstva ter nadaljuje s pregledom ...

Public Lectures

Public Lectures

The Faculty of Social Sciences is one of the largest academic units of the University of Ljubljana with over 4,000 ...

 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Glavne spletne povezave:

Uradna spletna stran Fakultete za družbene vede
Multimedijski arhivi
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Institut za druzbene vede

Kaj je vizija Fakultete za družbene vede?

S kakovostno izvedbo izobraževalnih in raziskovalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja - glede na vsebine, ki jih ponujajo, glede na prostorske in druge pogoje v katerih se odvijajo ter glede na znanja in kompetence, ki jih tisti, ki so vanje vključeni pridobijo - ostati privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine.

Kaj je poslanstvo fakultete?

FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj.

Svojo akademsko odličnost gradi Fakulteta s svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso.


SCHOOLS:

ECPR: Summer School in Methods and Techniques 2009 - Ljubljana
In 2009, the European Consortium for Political Research will organise its fourth Summer School in Methods and Techniques in cooperation ...