View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

ESA is opening the doors to Slovenia / ESA odpira vrata Sloveniji

The Ministry of Higher Education, Science and Technology, in cooperation with the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, is organizing a meeting between businesspersons and representatives of research and educational institutions interested in cooperation with ESA

English: The activities related to the research and peaceful use of space and space infrastructure are relatively well present in Slovenia. Slovenia, as one of the smallest EU member states, can with its research and innovation capabilities, also has significant contribution to fast developing space sector and space science. Some of the evidence to prove this, we already have. We are convinced that more intense cooperation with ESA will give impetus to faster development in the area of science, industry, and socio-economic development and culture as well.

Because of this, at the end of January has signed in the name of Republic of Slovenia an European Cooperating State Agreement - ECS with the European Space Agency (ESA), that allows Slovenia to participate in some of the ESA projects, so called PECS program. The main purpose of the Agreement is to prepare and enhance the capabilities of the county to participate with ESA on the competitive base in the future. Slovenian companies, researchers from public research organizations and students can now for the first time cooperate with ESA under the Slovenian brand name, which is a great challenge but also a great opportunity.

At the thematic event the ESA specialists will present the plans and procedures for ESA project participation. The national public call, which was launched, to gather the interest from Slovenian participants in ESA projects will be presented as well.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo organizira posvet na temo Evropska vesoljska agencija odpira vrata Sloveniji

Slovensko: Dejavnosti na področju raziskovanja in miroljubne uporabe vesolja so v Republiki Sloveniji razmeroma živahne. Slovenija, kot ena manjših evropskih držav, lahko s svojimi podjetji in raziskovalci prav tako prispeva na področju vesoljskih dejavnosti. Nekaj dokazov za to že imamo. Prepričani smo, da bo sodelovanje z ESA v Sloveniji spodbudilo razvoj na področju znanosti, industrije in tudi kulture.

Konec januarja 2010 je zato minister Gregor Golobič v imenu Republike Slovenije z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) podpisal sporazum Evropske sodelujoče države, ki Sloveniji omogoča sodelovanje v nekaterih konkretnih projektih Evropske vesoljske agencije, t.i. PECS program. Namen tega sporazuma je predvsem priprava in krepitev sposobnosti za sodelovanje z ESA na osnovi konkurenčnih pogojev v prihodnosti. Slovenska podjetja, raziskovalci iz institucij znanja ter študenti lahko tako sedaj prvič samostojno sodelujejo v programih ESA, kar predstavlja izziv in hkrati veliko priložnost.

Na konferenci bodo strokovnjaki iz ESA predstavili načrte in postopke ESA, predstavljen pa bo tudi javni poziv, ki ga je za pridobitev predlogov s strani zainteresiranih nedavno objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Več o posvetu na ESA odpira vrata Sloveniji

Categories

Opening / Otvoritev

2249 views, 01:55  
flagOtvoritevOtvoritev
Aleš Mihelič Aleš Mihelič
2392 views, 02:38  
flagOtvoritevOtvoritev
Samo Hribar Milič Samo Hribar Milič
2286 views, 06:23  
flagOtvoritevOtvoritev
Gregor Golobič Gregor Golobič

Lectures / Predavanja

Discussion / Razprava

[syn]  3181 views, 35:46  
flagDiscussionDiscussion
Tomaž Rodič, Pedro Batista, et al. Tomaž Rodič, Pedro Batista, Marcos Bavdaž, Bernard Zufferey, Aleš Mihelič

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: