Intelekt na robu družbe

panelist: Ali Žerdin, Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.
panelist: Ervin Hladnik Milharčič, Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.
panelist: Marcel Štefančič
moderator: Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan"
published: March 30, 2018,   recorded: March 2018,   views: 802
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razmišljujoči analitki naše družbene realnosti ugotavljajo, da slovenska država že dlje časa ne premore strokovnosti in volje, da bi gradila in spodbujala nastanek dolgoročnejših vizij na različnih področjih družbenega razvoja. Znanje, ustvarjalnost, inovativnost ter odprtost do novih in prebojnih idej postajajo drugorazredne vrednote. V takšnem okolju se razrašča problematičen odnos političnih elit do intelektualcev, do vloge znanosti v družbenem razvoju in tudi drugih na znanju temelječih dejavnosti. V medijih prednjačijo puhlice, zaslužkarstvo, neresnične novice in nastopaštvo. Udeleženci okrogle mize bodo razpravljali o aktualnih dogajanjih v slovenski družbi z vidika intelektualca, ki se vse bolj in ne samo po svoji volji umika iz javnega življenja. Zanimalo jih bo, kateri so razlogi, da postaja slovenska družba vse bolj antiintelektualna in antiustvarjalna, in kakšne posledice bo to imelo v letih, ki so pred nami.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: