Bolonjski študij za kakovostno znanje

moderator: Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan"
author: Radovan Stanislav Pejovnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
author: Vojmir Urlep, Lek d.d.
published: March 29, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2367
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Bolonjski študij je bil vpeljan z namenom, da bi dosegli primerljivost študijskih programov v Evropi. Način temelji na sprotnem študiju in hitrejšem dokončanju le-tega ter na možnosti izbiranja predmetov tudi zunaj nacionalnih meja. Pri udejanjanju sistema pa mnogokje ni steklo vse tako, kot je bilo pričakovati, zato je bilo v strokovni javnosti izrečenih (pre)veliko kritičnih misli na račun bolonjskega sistema. Okrogla miza »Bolonjski študij za kakovostno znanje« bo obravnavala slovenske izkušnje pri vpeljevanju bolonjskega sistema predvsem s pozitivne strani in iskala poudarke, kaj bi bilo treba storiti, da bi bil študij čim bolj uspešen.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: