Znanost in umetnost - nova renesansa

author: Jadran Lenarčič, Jožef Stefan Institute
coauthor: Vasko Simoniti, Ministry of the Economy, Government of the Republic of Slovenia
coauthor: Boštjan Žekš, Slovenian Academy of Sciences and Arts
coauthor: Igor Muševič, Jožef Stefan Institute
coauthor: Jurij Krpan, Zavod Kersnikova
published: March 21, 2007,   recorded: March 2007,   views: 5468
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tako znanost kot umetnost sta intelektualni in duhovni dejavnosti, obe usmerjeni v raziskovanje neznanega in v danem trenutku očitno nedosegljivega. Obe gradita na kreativnosti in originalnosti in čeprav sta nosilki razvoja sodobne civilizacije, ostajata velikokrat nerazumljeni, umaknjeni v sebi lasten svet spoznanj in odkritij, majhnih ali velikih zmag ter prav takih porazov in razočaranj. Navkljub temu, da je med njima toliko skupnega, se v sodobnem svetu zopet vse bolj držita vsaksebi, med njima je vse manj neposredne komunikacije in dialoga.

Zgodovina pa znova in znova dokazuje, da združevanje znanosti in umetnosti prinaša nepredvidene razsežnosti. Renesansa je tako postavila temelje znanstveni revoluciji in preobrazbi umetnosti ter s tem prehodu med srednjim in novim vekom. Ali je čas za novo renesanso? O tem bodo eminentni slovenski ustvarjalci z obeh področij razpravljali na srečanju »Znanost in umetnost – nova renesansa«.

Na srečanju bo sodeloval tudi minister za kulturo Republike Slovenije dr. Vasko Simoniti, direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič, predsednik SAZU prof. dr. Boštjan Žekš, vodja odseka za Fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Igor Muševič, vodja Galerije Kapelica g. Jurij Krpan.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: