Srečanje Institut, raziskovanje in kreativnost v srednji šoli

coauthor: Milan Zver, Ministry of Education, Science and Sport, Government of the Republic of Slovenia
coauthor: Tomaž Ogrin, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut "Jožef Stefan"
coauthor: Radko Istenič, Jožef Stefan Institute
coauthor: Tanja Arh, Jožef Stefan Institute
coauthor: Mojca Čepič, Jožef Stefan Institute
coauthor: Jadran Lenarčič, Jožef Stefan Institute
author: Okrogla miza, Jožef Stefan Institute
published: March 22, 2007,   recorded: March 2007,   views: 3826

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na Institutu »Jožef Stefan« si prizadevamo povezati kvalitetno raziskovalno delo in razvoj za gospodarstvo z izobraževanjem. Vsako leto konča na Institutu doktorski študij med 20 in 40 novih doktorjev znanosti, z nami redno sodelujejo študentje v času dodiplomskega študija, pa tudi sodelovanje s srednjimi šolami poteka že vrsto let.

Evropa vidi svojo prihodnost v znanju, tudi Slovenija pri tem ne sme zaostajati. Vprašanje pa je, kako v ta prizadevanja pritegniti mladino, kako mlade navdušiti za raziskovalno in kreativno delo ter kako znanstvene metode dela vključiti v izobraževanje že na osnovnošolski in srednješolski ravni. Z odpiranjem vrat mladim in njihovim vključevanjem v raziskovalne in razvojne projekte nameravamo na Institutu pospešiti te procese ter prispevati tudi k prepoznavnosti in uveljavljanju obetavnih poklicev.

Na srečanju bomo najprej predstavili izkušnje in načrte Instituta, sledila pa bo okrogla miza, ki jo bo z uvodnim nagovorom odprl minister dr. Milan Zver.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: