Podelitev priznanj Zlati znak Jožefa Stefana 2007

author: Zlati znak IJS, Jožef Stefan Institute
coauthor: Jadran Lenarčič, Jožef Stefan Institute
published: March 22, 2007,   recorded: March 2007,   views: 5257
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Institut “Jožef Stefan” letos že petnajsto leto podeljuje zlati znak Jožefa Stefana, s katerim želi spodbuditi mlade ljudi k še večji zavzetosti na znanstvenoraziskovalnem področju. Zlati znak podeljujemo avtorjem doma in v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji v preteklih treh letih iz naravoslovnih znanosti, znanosti o življenju in tehniških znanosti.

Letošnji dobitniki zlatega znaka so: dr. Aleš Holobar dr. Katja Kristan dr. Andrej Zorko

Na Institutu letos podeljujemo zlati znak Jožefa Stefana na osrednji prireditvi v okviru že tradicionalnih dni Jožefa Stefana. Institut vsako leto podeli največ tri nagrade zlati znak Jožefa Stefana. Te nagrade podeljuje odbor za zlati znak Jožefa Stefana, ki ga sestavljajo ugledni raziskovalci s SAZU, slovenskih univerz in z inštitutov. Odbor odloča o izbiri kandidatov za podelitev zlatega znaka na podlagi javnega razpisa. Zlati znak Jožefa Stefana je zlat kovanec z reliefom glave Jožefa Stefana, vgraviranim imenom nagrajenca, zaporedno številko znaka in datumom podelitve.

Odbor za podelitev zlatega znaka sestavljajo: prof. dr. Julijana Kristl, predsednica odbora za zlati znak akad. prof. dr. Peter Fajfar prof. dr. Zoran Grubič prof. dr. Janez Dolinšek prof. dr. Dragan Mihailović

Na podelitvi bosta nastopila harmonikar Janez Dovč in saksofonist Vasko Atanasovski.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: