Čas krize ali vizije

author: Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
author: Dušan Mramor, Faculty of Economics, University of Ljubljana
author: Franjo Bobinac, Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
author: Stojan Petrič, Kolektor Group d.o.o.
author: Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan"
published: April 29, 2010,   recorded: March 2010,   views: 3422
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za izhod iz gospodarske in finančne krize je treba spodbuditi gospodarsko aktivnost ter pospešiti razvoj, ki bo temeljil na inovativnosti in znanju. Kako se preusmeriti iz kratkoročnega reševanja težav na oblikovanje vizij in dolgoročnih strukturnih sprememb ter kako pri tem angažirati vse razvojne potenciale in povečati vlogo znanosti in tehnološkega razvoja, bo tema okrogle mize.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: