Event: Conferences » Other » Creative Commons Slovenija Creative Commons Slovenija

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Creative Commons Slovenija

Razvoj digitalnih tehnologij, medijev in načinov kulturne produkcije prinaša spremenjene okoliščine ustvarjanja. Nanje se je odzvala ideja Creative Commons, ki je prerasla v globalno gibanje. Ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki.

Slovenski ustvarjalci so lahko že prej uporabljali veljavne Creative Commons licence (originalne CC licence ali njihove nacionalne različice). Od 29. oktobra 2005 pa so na voljo tudi slovenske različice licenc, napisane v slovenskem jeziku in prilagojene našemu pravnemu redu.

Pri Creative Commons Slovenija sodelujeta Inštitut za intelektualno lastnino - IPI, ki skrbi za pravne vidike prilagajanja licence, in Ljudmila - Laboratorij za digitalne medije pri KUD France Prešeren, ki projektu nudi organizacijsko in tehnično podporo. Vodja pravnega dela projekta je Maja Bogataj Jančič.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: