Koevolucija – medvrstni odnosi kot gonilo evolucijskega razvoja naravnih združb / Coevolution – Interspecific Interactions as a Driving Force of Natural Assemblages Evolution

author: Al Vrezec, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Nov. 9, 2009,   recorded: October 2009,   views: 5521
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Koevolucija je vzajemno evolucijsko spreminjanje sobivajočih vrst v združbi, ki so povezane z medvrstnimi odnosi, in je proces, ki ga poganja naravni izbor. Čeprav evolucijo usmerjajo tako abiotski kot biotski dejavniki okolja, se je izkazalo, da je koevolucija, ki zajema biotski del dejavnikov, najpomembnejši ekološki in genetski proces, ki oblikuje biodiverziteto Zemlje. Gre torej za neprestano tekmovanje vrst v združbi, ki se morajo prilagajati abiotskim in predvsem biotskim spremembam v okolju. Tiste, ki v tej tekmi zaostanejo, preprosto izumrejo, saj pri izrabi okoljskih virov niso več kos tistim vrstam, ki so si z evolucijskimi prilagoditvami pridobile prednost. Van Valen je ob tem pokazal, da je to izumiranje stalno oziroma da imajo za izumrtje enake možnosti vse vrste v združbi ne glede na njihovo evolucijsko starost. Proces koevolucije je tesno povezan z medvrstnimi odnosi. Vrsta, ki si, denimo, z neko uspešno mutacijo pridobi prednost pred drugimi vrstami v združbi, si uspe prisvojiti večji delež okoljskih virov. Pri tem se lahko njena populacija poveča, zaradi negativnih vplivov pa s tem ogrozi preživetje drugih vrst v združbi, ki so z njo tako ali drugače povezane. Da bi preživele, se morajo sobivajoče vrste med evolucijskim razvojem skozi naravni izbor prilagoditi nastalim razmeram in nadoknaditi zaostanek.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid09_vrezec_koevol_01.pdf (1.3 MB)

Download slides icon Download slides: bzid09_vrezec_koevol_01.ppt (7.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 KGF, June 14, 2020 at 8:06 a.m.:

How to log off in windows 10,first join this site and easily to learn the more basic details https://logoffwindows.com/ some time many user confused in this case and can't log on the window 10 PC.


Comment2 Ayushi, April 1, 2022 at 9:49 a.m.:

By publishing an article with important information you have provided very important facts to our readers https://ayushibasu.com/


Comment3 smith, April 19, 2022 at 9:15 a.m.:

There are lot of quality content on this site for everyone. I keep visiting this for a long time because you explain it in different ways. I have been searching for Snagit review https://www.couponstechie.com/snagit-... while finding I got your site.


Comment4 Mumbai, August 7, 2022 at 10:57 a.m.:

you keep publishing such good information which will be useful to all. https://www.mumbaionebeauties.com/ https://www.manshimumbai.in/
https://www.mumbaionebeauties.com/and...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: