Otvoritveni govor častnega pokrovitelja posveta / Opening Speech of the Honorary Patron of the Conference

author: Danilo Türk
published: Nov. 9, 2009,   recorded: October 2009,   views: 3486
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Cita, August 19, 2010 at 6:22 p.m.:

Tako torej. Sploh se ne sprenevedate, ampak odkrito pokažete, da je darwinistična evolucija politična in ideološka zadeva.
Levičarski politik in ideolog Danilo Turk prepričuje slovenske učitelje biologije, da
" je objava Darwinove knjige Izvor vrst razkrila skrivnost biološkega razvoja in pojasnila, v kakšnem biološkem in naravnem okolju živi človek, dala je mnoge nauke za organizacijo družbe. Povezovanje biološkega znanja in družboslovnega znanja postaja vse bolj pomembno. Danes ni nobenega dvoma, da je Darwinova evolucijska teorija edina znanstvena razlaga življenja v svetu."
Čista ideologija. Vredna kakšnega Kardelja.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: