The Emergence of Life on Earth: Mystery or Scientific Problem? / Nastanek življenja na Zemlji: misterij ali znanstveni problem?

author: Iris Fry, Technion - Israel Institute of Technology
published: Nov. 9, 2009,   recorded: October 2009,   views: 5240
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Until the end of the 19th century, the origin of life on Earth was explained either as the creative act of god or as the result of "spontaneous generation" – the repeated formation of complete organisms from inanimate matter. Only within an evolutionary conception, following Darwin's theory, could the origin of life on the ancient Earth begin to be studied scientifically. Scientists still didn't find an empirical answer to this difficult question and are divided on the nature of the first systems to emerge. They agree however that natural selection was actively involved in the process. They are also united in rejecting the creationistic claims and in supporting the naturalistic worldview.


Izvor življenja so vse do konca 19. stoletja razlagali ali kot božje stvarstvo ali kot rezultat spontanega nastanka, torej kot ponovni nastanek celotnih organizmov iz nežive snovi. Šele z evolucijskim konceptom, ki je sledil Darwinovi teoriji, so ga začeli preučevati znanstveno. Raziskovalci še vedno niso našli empiričnega odgovora na to težko vprašanje in se delijo glede na prepričanje o pojavu prvih sistemov. Kljub vsemu se strinjajo, da je bil naravni izbor aktivno vključen v ta proces. Enakega mnenja so tudi pri zavračanju kreacionističnih razlag in pri podpiranju naturalističnega svetovnega nazora.

See Also:

Download slides icon Download slides: bzid09_fry_nznz_01.pdf (423.1 KB)

Download slides icon Download slides: bzid09_fry_nznz_01.ppt (1.2 MB)

Download audio transcript Download bzid09_fry_nznz_01.mp3 (Audio lecture 64.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 nargess1981, July 10, 2010 at 9:45 a.m.:

wonderful.... exciting...
please let me know if there is by any chance a way to buy or download this specific video lecture.
thanks alot.


Comment2 Cita, September 4, 2010 at 3:24 p.m.:

Zakaj nihče ne protestira, ko se v slovenskem javnem šolstvu dogaja brezobzirna ateistična indoktrinacija?!

Od kdaj je materializem oziroma ateizem filozofska podlaga slovenskega javnega izobraževanja?

Kdo je to določil?

Naj se učitelji biologije ukvarjajo s poučevanjem biološke znanosti ne pa z ideološko indoktrinacijo.

Materialisti zavajajo javnost, ko skušajo ustvariti vtis, da bo znanost, zgrajena na materialistični podlagi, našla odgovore na vsa vprašanja.

V resnici materialisti z materialističnimi mehanizmi nikoli ne bodo mogli pojasniti:
1. Nastanka vesolja
2. Nastanka življenja
3. Nastanka novih organov bioloških vrst
4. Zavesti


Comment3 Cita, September 4, 2010 at 4:54 p.m.:

Zakaj materializem ne more pojasniti življenja?
DNA (ni življenja brez DNA) vsebuje kodo, informacijo.
Materializem ne more pojasniti, od kod koda v DNA.
Vir kode oziroma informacije je namreč vedno zavest.

"Kodni sistem je vedno rezultat miselnega procesa (zahteva inteligentni izvor oziroma iznajditelja). Treba je poudariti, da materija kot taka ni sposobna generirati kode. Vse izkušnje kažejo, da je za to potrebno misleče bitje, ki udejanja svojo svobodno voljo, mišljenje in ustvarjalnost ... ni nobenega znanega naravnega zakona in nobenega znanega sosledja dogodkov, ki bi zmogli povzročiti samodejni nastanek informacije v materiji."

"The code system is
always the result of a mental process (it requires an intelligent origin or inventor). It should be emphasized that matter as such is unable to generate any code. All experiences indicate that a thinking being voluntarily exercising his own free will, cognition, and creativity, is required. ,,,there is no known law of nature and no known sequence of events which can cause information to originate by itself in matter. Werner Gitt 1997 In The Beginning Was Information pp. 64-67, 79, 107.”
(The retired Dr Gitt was a director and professor at the German Federal Institute of Physics and Technology (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig),
the Head of the Department of Information Technology.)


Comment4 Cita, November 20, 2010 at 8:08 p.m.:

Poglejte si tole:

http://www.thenewatlantis.com/publica...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: