Event: Academic Organisations » ZRSS - Zavod Republike Slovenije za šolstvo » Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Biološka znanost in družba 2008   

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems

produced by: Videofon d.o.o.

Program posveta Biološka znanost in družba, EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov je usmerjen v celostno predstavitev osnovnih bioloških konceptov v zvezi z živimi sistemi, njihovim razvojem, delovanjem in interakcijami na različnih organizacijskih ravneh. Na okroglih mizah je bila razprava o nujnosti uvajanja sodobnih znanj in sistemskega pristopa pri obravnavi živih sistemov in pomenu splošnega biološkega znanja za sodelovanje v procesih odločanja in reševanja problemov (zavedanju naraščajočega pomena široke splošne biološke izobrazbe za posameznika in družbeno odločanje). Na posvetu so sodelovali priznani tuji in domači predavatelji s področja biološke znanosti in družboslovnih znanosti.

Šola kot zelo pomemben del družbe mora nenehno slediti razvoju in se odzivati na uporabo znanja v različnih kontekstih. S posodabljanjem učnih načrtov se tako kot drugje v svetu odzivamo na te potrebe. Proces posodabljanja naravoslovnih predmetov je lahko uspešen le, če se v sklopu uvajanja zagotovi izobraževanje ključnih akterjev izobraževanja - učiteljic in učiteljev. Zato so bila tematska področja posveta vezana na razvoj sodobne biološke znanosti na področjih, ki so vključena v posodobljeni učni načrt za biologijo.

Več o posvetu na domači strani: http://www.zrss.si/bzid/ekosistemi/

Opozorilo: Spodnji posnetki niso produkcija VideoLectures.NET, poudarjamo tudi da smo vidno izboljšali audio in video kakovost izvirnih posnetkov, katerih avtor je podjetje Videofon d.o.o.

Categories

Uvod / Introduction

Zgradba in razvoj ekosistema / Ecosystem structure and development

Delovanje ekosistemov / Ecosystem Functioning

Človek je del ekosistemov / Humans as a functional part of ecosystems

Znanje in izobraževanje o ekosistemih za družbo prihodnosti / The importance of education about ecosystems

Okrogla miza / Roundtable discussion

2820 views, 1:30:26  
flagOkrogla miza / Round tableOkrogla miza / Round table
Eva Jablonka, Ivan Kos, et al. Eva Jablonka, Ivan Kos, Ivana Leskovar Štamcar, Alenka Gaberščik, Al Vrezec, Gregor Zupančič
2930 views, 1:53:20  
flagOkrogla miza / Round tableOkrogla miza / Round table
Barbara Vilhar, Andreja Barle Lakota, et al. Barbara Vilhar, Andreja Barle Lakota, Mihael J. Toman, Gorazd Urbanič, Andrej Podobnik, Alexis Zrimec

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: