Aplikacija genetike in pričakovanja v psihologiji / Genes and Personality

author: Janek Musek, Faculty of Arts, University of Ljubljana
produced by: Videofon d.o.o.
published: Aug. 25, 2010,   recorded: October 2007,   views: 2847
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Genetika in genomika sodita med najmlajše in najbolj propulzivne znanosti, toda človeštvo pozna učinke genskega delovanja od svojih začetkov. Danes je odločilen vpliv genov na človekovo osebnost in na obnašanje jasno dokazan. Prispevek opozarja na napake in navidezne paradokse pri pojmovanju genetskega delovanja in njegovega odnosa do vplivov okolja. Dalje obravnava vpliv genov in dednosti na različnih področjih človekove osebnosti, in sicer tako na področju kognitivnih sposobnosti, predvsem inteligentnosti, kot na področju konativnih lastnosti, vključno s temeljnimi dimenzijami osebnosti, na področju emocionalnosti in motivacije, na področju psihičnih motenj in na področju stališč, prepričanj in vrednot. Prispevek zaključuje teza o kompleksnosti genskega delovanja kot bioevolucijskega temelja človekove svobode in nedeterminiranosti.

Genetika in genomika sodita med najmlajše in najbolj propulzivne znanosti, toda človeštvo pozna učinke genskega delovanja od svojih začetkov. Danes je odločilen vpliv genov na človekovo osebnost in na obnašanje jasno dokazan. Prispevek opozarja na napake in navidezne paradokse pri pojmovanju genetskega delovanja in njegovega odnosa do vplivov okolja. Dalje obravnava vpliv genov in dednosti na različnih področjih človekove osebnosti, in sicer tako na področju kognitivnih sposobnosti, predvsem inteligentnosti, kot na področju konativnih lastnosti, vključno s temeljnimi dimenzijami osebnosti, na področju emocionalnosti in motivacije, na področju psihičnih motenj in na področju stališč, prepričanj in vrednot. Prispevek zaključuje teza o kompleksnosti genskega delovanja kot bioevolucijskega temelja človekove svobode in nedeterminiranosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: