Možgani in vpliv genov na njihov razvoj in delovanje / Nature and Nurture in Brain Development and Function

author: Maja Bresjanac, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: Videofon d.o.o.
published: Aug. 25, 2010,   recorded: October 2007,   views: 2601
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Klasična razprava o vplivu “prirojenega” in “pridobljenega” na posameznikove sposobnosti in njihovo izražanje je z genetskimi raziskavami v zadnjih desetletjih 20. stoletja dobila nov okvir in poudarke. Razmah zanimanja za genetske študije in finančna ter politična podpora tem raziskavam sta pomenila veter v jadra iskalcem povezav med genetskimi dejavniki in številnimi človeškimi lastnostmi. Med temi raziskavami so za širšo strokovno in laično ljavnost verjetno najbolj zanimive raziskave vplivov genetskih dejavnikov na človekove osebnostne lastnosti, umske sposobnosti, čustvovanje in vedenje. Tovrstne raziskave s spoznanji o možnih vplivih podedovanih informacij na bistvo naše človečnosti neizogibno dajejo nov zagon davnim vprašanjem o determiniranosti posameznikovih sposobnosti, svobodne volje in odgovornosti za lastne vzgibe in dejanja. Zaradi pomena teh vprašanj za vso družbo se spoznanja o temeljih za razvoj človekovih možganov, njegove osebnosti, umskih sposobnosti, čustvovanja in vedenja iz nevroznanstvenih okvirjev razmeroma hitro prenašajo v širšo družbeno areno. Vplivajo lahko na oblikovanje medicinske doktrine, na dostopnost, vsebino in potek izobraževanja, na pravne opredelitve posameznikove odgovornosti za svoja dejanja itd. Zato je pomebno, da smo pri razlaganju in prenosu znanstvenih spoznanj v uporabo previdni in da se zavedamo metodoloških in vsebinskih okvirjev, ki omejujejo širšo veljavnost in uporabnost teh spoznanj.

Ali torej drži danes vse bolj prisotno in popularno prepričanje, da smo ljudje v svojih sposobnostih in njihovem uresničevanju determinirani s svojim dednim zapisom? V kakšni meri prirojene informacije, ki skozi zlitje dveh celic ob spočetju ustvarijo nov, individualiziran seznam navodil za izgradnjo in delovanje človeškega zarodka, določajo tudi nadaljnjo usodo človeka. Kakšna je vloga okolja v izražanju in uglaševanju podedovanih informacij? Kaj pomeni “okolje” in kakšni so mehanizmi njegovih vplivov na delovanje možganov in njegovo izražanje v človekovih osebnostnih značilnostih, intelektualnih sposobnostih, čustvovanju in vedenju? Kakšna je vloga družbe v spodbujanju, usmerjanju in izrabi nevroznanstvenih raziskav v dobrobit posameznika in družbe?

Prispevek je oblikovan kot oris nekaterih možnih odgovorov na zastavljena vprašanja v luči sodobnih spoznanj nevroznanosti in drugih strok, ki načenjajo ista vprašanja.

The age-old debate on the roles played by nature vs. nurture in determining individual's abilities has gained new momentum with advances in genetic research in the final decades of the 20th century. The spread of interest for genetic research encouraged by financial and political support has spurred a hunt for uncovering direct relationships between genes and numerous human attributes. Research of genetic determinants of human personality, cognitive abilities, emotions and behavior has been attracting most public interest. Targeting the essence of our humanity such research has been generating new discussions of issues like neurodeterministic basis of our abilities, existence of free will and responsibility for one's own drives and actions. Due to their meaning the findings related to brain development, personality, cognitive abilities and individual characteristics quickly find their way into the wider social arena. They can affect medical doctrine. They can influence the content, accessibility and process of education. They guide legal determinants of individual's responsibilities for one's own actions. It is therefore of paramount importance that we strive for meaningful interpretations and are aware of methodological constraints that limit the validity and relevance of scientific findings pertaining to brain development and function when interpreting and applying them in practice.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: