Branka Javornik
homepage:http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=1496
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Branka Javornik, redna profesorica za genetiko in biotehnologijo je zaposlena na UL Biotehniška fakulteta. Je vodja programske skupine Kmetijske rastline, raziskovalne skupine Agrobiotehnologija ter vodja študijev biotehnologija in genetika na UL. Na dodiplomski in podiplomski stopnji predava genetiko in rastlinsko biotehnologijo in je aktivno sodelovala pri prenovi študijskih programov. Bila je mentorica diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti, trenutno mentorira petim doktorandom. Leta 2004 je bila gostujoča profesorica na Univerzi v Kyotu, Japonska ter je imela več vabljenih predavanj na različnih univerzah. Znanstveno dela na področju bazičnih in aplikativnih raziskav genetike in biotehnologije rastlin z uporabo najsodobnejših raziskovalnih pristopov, vzdržuje vrhunske laboratorije in prenaša raziskovalne dosežke v prakso. Bila je vodja ali koordinatorica okoli 50 raziskovalnih projektov, številnih bilateralnih projektov, trenutno pa je koordinatorica EU projekta. Objavila je 142 znanstvenih člankov, 72 v revijah z IF. Aktivno je vključena v upravljavske strukture na fakulteti, strokovno pa deluje na področju uporabe gensko spremenjenih organizmov z aktivno participacijo v domačih in mednarodnih odborih za presojo tveganja.

English:
Branka Javornik, Professor of genetics and biotechnology at University of Ljubljana, Biotechnical Faculty. She has been principal investigator of the research program Agricultural crops for three mandates and has been Head of the research group Agrobiotechnolgy and biotechnolgy and genetic studies at the at University of Ljubljana. In 2004 she was visitng professor at the Kyoto University and had numerous invited lecures at different Universities. At the graduate and post garduate levels she has been teaching courses on Genetics and Plant Biotechnology and she actively participated in the modernisation of postgraduate, masters and doctoral study programmes. She has supervised numerious Bc.S., Mc.S. and Ph.D. thesis and is at present supervisor to five Ph.D. students. She works in basic and applied research in the fields of genetics and biotechnology using up-to-date research approaches, maintaining state-of-the-art research equipment and transfering the knowledge into practice. She has been leader or coordinator of more than 50 reserach projects, several bilateral projects and is at present coordinator of EU project. She has published 142 scientific articles, 72 in peer reviewed journals. She has been actively involved in the management of the Faculty. Professionally she has been working in the field of genetically modified organism with active participation in national and international committees on risk assessment and biosafety.


Lectures:

lecture
flag Razvoj novih molekulskih markerjev za genetske študije in žlahtnjenje hmelja
as author at  Biotehniške vede / Biotechnical sciences,
2996 views
  promotional video
flag Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3091 views
promotional video
flag Genetics and modern technologies of agricultural plants
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
4232 views