Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » Jesenska šola "Blockchain, dApps & Smart Contracts", Maribor 2018 Jesenska šola "Blockchain, dApps & Smart Contracts", Maribor 2018

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Blockchain, dApps & Smart Contracts 2018 - Maribor   

Jesenska šola "Blockchain, dApps & Smart Contracts", Maribor 2018

Tehnologija veriženja blokov (ang. blockchain) se obravnava kot druga internetna revolucija oz. eno od najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij v zadnjem desetletju. Priča smo »virtualni zlati mrzlici«, ki blockchain postavlja v ospredje dnevnih finančnih, tehnoloških in splošno-informativnih novic. Omenjena tehnologija pa niso zgolj kriptovalute in bajni zaslužki, temeč je temelj novim konceptom, ki spreminjajo ustaljene poslovne procese, nudijo nov tehnološki napredek ter prostor za inovativne tehnolške pristope. Med koncepti so trije v ospredju: (1) decentralizirano in distribuirano upravljanje s podatki v obliki javno dostopnega dnevnika ali glavne knjige (ang. ledger), ki služi kot distribuiran in repliciran register zapisov; (2) pametne pogodbe, ki so programljive pogodbe zapisane v verigah blokov, kjer se samodejno izvajajo ob določenih pogojih oz. prožilcih ter se izvedejo glede na vnapej programljiva dejstva; hkrati so javno dostopne in niso pod vplivom tretjih oseb; ter (3) decentralizirane aplikacije, ki so centralne strežnike zamenjale za verigo blokov in pametne pogodbe.

Na Inštitutu za informatiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter v sklopu skupine Blockchain Lab:UM želimo približati razvoj pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij temelječih na verigah blokov, študentom, ki želijo obdobje brez ter pred začetkom predavanj izkoristiti za širitev svojih znanj. V ta namen bomo organizirali letos že drugo Blockchain počitniško šolo oz. jesensko šolo razvoja decentraliziranih aplikacij (dApps) ter pametnih pogodb s tehnologijo veriženja blokov (ang. blockchain). Na jesenski šoli 2018 bomo spoznali osnovne tehnologije veriženja blokov (ang. blockchain), pametne pogodbe, Etehreum platformo, solidity programski jezik, decentralizirane aplikacije, web3.js, truffle, oraklje ter principe in dobre prakse razvoja.

Jesensko šolo 2018 prirejamo pod pokroviteljstvom iniciative ECTA ter v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan (IJS).

Categories
420 views, 02:59  
flagOznanitev najboljše ekipe in podelitev nagradeOznanitev najboljše ekipe in podelitev nagrade
Primož Štukelj, Jože Fartek, et al. Primož Štukelj, Jože Fartek, Vid Keršič, Jaša Kšela, Muhamed Turkanović

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: