View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

BIO 2016 - Ljubljana   

BIO 25: 25th Biennial of Design, Ljubljana

Nearly 50 participants, designers, architects, multimedia creators, will meet for the first time at MAO and actively begin their research and design process, which will be presented at the 25th Biennial of Design BIO 25: Faraway, So Close from 25 May to 29 October 2017. BIO 25 will present possible scenarios in the form of seven episodes that will attempt to enquire into global as well as local issues. At the Kick-off event curators Angela Rui and Maja Vardjan will present the concept of the Biennial, while international creatives figures Studio Formafantasma, Matali Crasset, Point Supreme, Didier Faustino, Studio Mischer’Traxler, Studio Folder and Odo Fioravanti will present their views on design.

FARAWAY, SO CLOSE will investigate what is distant, but not yet remote enough to penetrate our memory because it is still waiting for a semantic connotation and will turn the attention to what is close, but so close in space and time that it neither catches our attention nor our intention.

BIO 25 is conceived as a production platform and speculative scenography, where spatial and design practice starting from the existing Slovenian environment will be articulated. Slovenia will act as a charter for stimulating, discussing and testing this theoretical approach.

The participants chosen at the open call - MAO has received 375 applications from 38 countries all over the world - will start their work in seven groups with seven Slovenian individuals (Profiles), well known for their unique personal and professional projects outside the field of design: Andrej Detela, Renata Salecl, Mojca Kumerdej, Klemen Košir, Iztok Kovač, Marin Medak and Matej Feguš. Their knowledge will be interpreted by seven international creative figures (Translators), chosen for their ability to use design and architecture as tools for investigating contemporary issues: Studio Formafantasma, Matali Crasset, Point Supreme, Didier Faustino, Studio Mischer’Traxler, Studio Folder and Odo Fioravanti.

Each pair will act in a specific location that becomes a setting for a screenplay to be developed. UNDERGROUND RELEASE in the subterranean world of caves, OCCUPYING WOODS in the omnipresent forest, AFTER UTOPIA in a soon to be closed mining landscape, BRAND NEW-COEXISTENCE inside a contemporary urban ruin, COUNTRYSIDE RELOADED in a rural playground, RESILIENCE OF THE PAST in a quiet alpine setting that was once a battleground, NEW HEROES on the looming sea.

By testing disciplines outside their comfort zone, FARAWAY, SO CLOSE will present possible scenarios in the form of seven episodes that will attempt to enquire into global as well as local issues.

Detailed information can be found at BIO 25 homepage.

-----------------------

Skoraj 50 udeležencev, med katerimi so oblikovalci, arhitekti, multimedijski ustvarjalci, se bo v MAO prvič srečalo na uvodnem dogodku, kjer bodo začeli s procesom raziskovanja in priprave projektov in izdelkov, ki bodo predstavljeni na 25. bienalu oblikovanja BIO 25: Daleč, tako blizu med 25. majem in 29. oktobrom 2017. BIO 25 bo predstavil možne scenarije v obliki sedmih epizod, ki bodo postavljale vprašanja tako o globalnih kot tudi o lokalnih problematikah. Na delu odprtem za javnost bosta kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan predstavili koncept bienala, svoje poglede na oblikovanje pa bodo predstavili tudi Studio Formafantasma, Matali Crasset, Point Supreme, Didier Faustino, Studio Mischer’Traxler, Studio Folder in Odo Fioravanti.

DALEČ, TAKO BLIZU v svoji ideji raziskuje to, kar je oddaljeno, vendar še ne dovolj daleč, da bi se prebilo v naš spomin, saj še vedno čaka na pomensko opredelitev, in pozornost namenja temu, kar je blizu – tako blizu v prostoru in času, da ne pritegne niti naše pozornosti niti našega namena.

Bienale, ki je zasnovan kot produkcijska platforma, bo razvijal spekulativne scenarije, izhajajoče iz obstoječega slovenskega okolja, zato bo potekal na različnih lokacijah po državi. Slovenija bo tako igrala vlogo spodbujevalnika za testiranje in omogočanje razprave o teh izhodiščih, in sicer z upoštevanjem geografskih posebnosti države.

Udeleženci, ki so bili izbrani na pomladnem odprtem pozivu, na katerega je prispelo 375 prijav iz 38 držav celega sveta, bo ustvarjalo v okviru sedmih skupin, kjer bo sodelovalo tudi sedem posameznikov (profilov) iz Slovenije, ki so znani zaradi svojega edinstvenega dela zunaj področja oblikovanja: Andrej Detela, Renata Salecl, Mojca Kumerdej, Klemen Košir, Iztok Kovač, Marin Medak in Matej Feguš. Njihovo znanje bo interpretiralo sedem mednarodnih priznanih ustvarjalcev s področja oblikovanja in arhitekture (prevajalcev): Studio Formafantasma, Matali Crasset, Point Supreme, Didier Faustino, Studio Mischer’Traxler, Studio Folder in Odo Fioravanti.

Vsak par profila in prevajalca bo z izbrano skupino deloval na specifični lokaciji, ki bo postala prizorišče za razvijanje določenega scenarija. SPROSTITEV PODZEMLJA v podzemnem svetu jam, ZAVZETJE GOZDOV v vseprisotnih gozdovih, PO UTOPIJI v kmalu zaprti rudarski pokrajini, ČISTO NOVO SOBIVANJE v sodobni urbani ruševini, NOV ZAGON PODEŽELJA na podeželskem igrišču, PROŽNOST PRETEKLOSTI v tihem gorskem okolju, ki je bilo nekoč prizorišče vojne, NOVI HEROJI na razburkanem morju.

DALEČ, TAKO BLIZU bo preizkušal discipline zunaj njihove cone udobja in tako predstavil možne scenarije v obliki sedmih epizod, ki bodo postavljale vprašanja tako o globalnih kot tudi o lokalnih problematikah.

Več informacij lahko najdete na BIO 25 spletni strani.

Categories
862 views, 06:02  
lockedflagWelcome Welcome
Matevž Čelik Matevž Čelik
[syn]  726 views, 05:30  
lockedflagAfter UtopiaAfter Utopia
Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis, Iztok Kovač Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis, Iztok Kovač
[syn]  842 views, 07:15  
lockedflagResilience of the PastResilience of the Past
Elisa Pasqual, Renata Salecl Elisa Pasqual, Renata Salecl
[syn]  778 views, 08:22  
lockedflagUnderground ReleaseUnderground Release
Andrea Trimarchi, Simone Farresin, Andrej Detela Andrea Trimarchi, Simone Farresin, Andrej Detela
[syn]  802 views, 07:38  
lockedflagBrand New CoexistenceBrand New Coexistence
Didier Faustino, Mojca Kumerdej Didier Faustino, Mojca Kumerdej
[syn]  765 views, 07:06  
lockedflagCountryside ReloadedCountryside Reloaded
Thomas Traxler, Katharina Mischer, Klemen Košir Thomas Traxler, Katharina Mischer, Klemen Košir
[syn]  783 views, 06:24  
lockedflagNew HeroesNew Heroes
Odo Fioravanti, Marin Medak Odo Fioravanti, Marin Medak
[syn]  718 views, 08:21  
lockedflagOccupying WoodsOccupying Woods
Matali Crasset, Matej Feguš Matali Crasset, Matej Feguš

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: