View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

BIO 2014 - Ljubljana   

BIO 50: 24th Biennial of Design, Ljubljana

Almost two hundred participants, mentors and guests from all over the world joined their creative forces for two days at the introductory event of BIO50. The events and workshops took place in Museum of architecture and design in Ljubljana between 13th and 14th of February 2014.

On the occasion of its 50th anniversary, the 24th Biennial of Design in Ljubljana (BIO) builds on the event’s tradition and history, advancing into an experimental, collaborative territory where design is employed as a tool to question and transform ideas about industrial production, public and private space, and pre-established systems and networks. Organized by MAO, the Museum of Architecture and Design, BIO 50 is curated by Belgian critic and curator Jan Boelen.

During BIO 50 Kick-off event in Ljubljana eleven multidisciplinary teams started to tackle the themes of Affordable Living, Knowing Food, Public Water Public Space, Walking the City, Hidden Crafts, The Fashion System, Hacking Households, Nanotourism, Engine Blocks, Observing Space, Designing Life and an Open Category, creating specific projects that will be developed and implemented during the Biennial.

From 18 September to 7 December 2014 in Ljubljana, BIO 50 will present the outcomes of each team’s work in an exhibition. An international jury will grant an Award for Best Collaboration, and a compelling series of events will enrich the Biennial’s core program and serve to explore ways in which collaborations can continue beyond the event.

Detailed information can be found at BIO 50 homepage.

-----------------------

Skoraj dvesto gostov, mentorjev in udeležencev z vsega sveta je svojo kreativno energijo združilo na uvodnem dogodku BIO50, ki se je 13. in 14. februarja 2014 odvijal v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Ob svoji 50-letnici izhaja 24. bienale oblikovanja (BIO) iz tradicije in zgodovine tega dogodka, hkrati pa posega na področje sodelovanja in eksperimentiranja, kjer je oblikovanje eno od orodij za izražanje dvoma in za transformacijo podobe industrijske proizvodnje, javnega in zasebnega prostora ter vnaprej določenih sistemov in omrežij. BIO 50 organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), razstavo pa je zasnoval belgijski kritik in kustos Jan Boelen.

Na Uvodnem dogodku v Ljubljani je enajst multidisciplinarnih skupin začelo z obravnavanjem tem: Dostopno življenje, Spoznaj svojo hrano, Javna voda – javni prostor, Hoja po mestu, Skrite obrti, Sistemi mode, Hekanje gospodinjskih aparatov, Nanoturizem, Motorne enote, Opazovati vesolje, Oblikovanje življenja in odprta kategorija. V okviru teh skupin bodo sodelujoči ustvarili projekte, ki jih bodo razvili in uresničili med trajanjem bienala.

Razstava BIO 50 bo odprta od 18. septembra do 7. decembra 2014 v Ljubljani in bo prikazala rezultate dela vsake skupine. Mednarodna žirija bo podelila nagrado za najboljše sodelovanje, bienale pa bo poleg osrednje razstave prikazal še številne dogodke, ki bodo odpirali možnosti za nadaljevanje oblikovalskega sodelovanja tudi po zaključku dogodka.

Več informacij lahko najdete na BIO 50 spletni strani.

Categories

Introducing BIO 50: Kick-off event in Ljubljana

[syn]  1939 views, 03:19  
flagWelcomeWelcome
Matevž Čelik Matevž Čelik
[syn]  1530 views, 03:38  
flagWelcomeWelcome
Lilijana Madjar Lilijana Madjar

Lectures on Tricks, Tools and Traps of Collaboration

A Roadmap to a New Biennial of Design: 3, 2, 1 ... Test

Interviews

[syn]  2509 views, 04:18   Interview
flagKnowing foodKnowing food
Digna Kosse, Frederico Duarte Digna Kosse, Frederico Duarte
comments10 comments 
[syn]  1726 views, 02:36   Interview
flagEngine blocksEngine blocks
Tristan Kopp, Ricardo Carneiro Tristan Kopp, Ricardo Carneiro
[syn]  2093 views, 04:55   Interview
flagHacking householdsHacking households
Thibault Brevet, Jesse Howard Thibault Brevet, Jesse Howard
[syn]  1954 views, 03:30   Interview
flagThe fashion systemThe fashion system
Eugenia Morpurgo, Aleksandra Szymanska Eugenia Morpurgo, Aleksandra Szymanska
[syn]  1871 views, 04:43   Interview
flagWalking the cityWalking the city
Judith Seng, Paolo Patelli Judith Seng, Paolo Patelli
[syn]  2221 views, 07:14   Interview
flagDesigning lifeDesigning life
Jurij Krpan, Špela Petrič Jurij Krpan, Špela Petrič
[syn]  2136 views, 07:01   Interview
flagAffordable livingAffordable living
Martina Muzi, Aidan Cerar, Adrian Friend Martina Muzi, Aidan Cerar, Adrian Friend
[syn]  1725 views, 04:20   Interview
flagObserving spaceObserving space
Daniela de Paulis, Miha Turšič Daniela de Paulis, Miha Turšič
[syn]  2187 views, 06:05   Interview
flagNanotourismNanotourism
Nina Bačun, Aljoša Dekleva Nina Bačun, Aljoša Dekleva
[syn]  2232 views, 10:03   Interview
flagPublic water public space Public water public space
John Stanislav Sadar, Marko Fatur John Stanislav Sadar, Marko Fatur

BIO 50 Opening and Award Ceremony

[syn]  2095 views, 30:40  
flagOpening and award ceremonyOpening and award ceremony
Matevž Čelik, Janez Škrabec, et al. Matevž Čelik, Janez Škrabec, Lilijana Madjar, Cvetka Požar, Jan Boelen, Maja Vardjan, Saša J. Mächtig

BIO 50 Debate

[syn]  3010 views, 59:15  
flagDesigning Everyday LifeDesigning Everyday Life
Vera Sacchetti, Alice Rawsthorn, et al. Vera Sacchetti, Alice Rawsthorn, Justin McGuirk, Jan Boelen
1890 views, 1:49:37  
flagOdprta ustvarjalnost: modnost ali prihodnost?Odprta ustvarjalnost: modnost ali prihodnost?
Eva Perčič, Rok Deželak, et al. Eva Perčič, Rok Deželak, Maja Bogataj Jančič, Tilen Sepič
1873 views, 54:55  
flagNove ekonomije: vse bolj privlačne, vse bolj ranljive?Nove ekonomije: vse bolj privlačne, vse bolj ranljive?
Eva Perčič, Maja Hawlina, et al. Eva Perčič, Maja Hawlina, Mima Suhadolc, Luka Piškorič, Marko Brumen
1679 views, 1:15:33  
flagHidden Crafts: What are we forgetting?Hidden Crafts: What are we forgetting?
Jan Boelen, Tulga Beyerle, et al. Jan Boelen, Tulga Beyerle, Jasminka Ferček, Thomas Traxler, Miha Klinar
2280 views, 58:54  
flagProfessionalism vs. Amateurism: Can everybody be a designer?Professionalism vs. Amateurism: Can everybody be a designer?
Eugenia Morpurgo, Evan Frankel, et al. Eugenia Morpurgo, Evan Frankel, Ana Malalan, Nataša Muševič, Miha Rolc, Dijana Rolc
comments2 comments 

BIO 50 Conference on Future of Design Policy in Slovenia

1507 views, 05:41  
flagOpeningOpening
Matevž Čelik Matevž Čelik
1409 views, 05:25  
flagBIO 50 perspectivesBIO 50 perspectives
Klara Zalokar, Klemen Zupančič Klara Zalokar, Klemen Zupančič
1883 views, 1:20:46  
flagDiscussionDiscussion
Julija Vardjan, Danijela Grgić, et al. Julija Vardjan, Danijela Grgić, Eva Perčič, Jan Boelen, Marko Jaklič, Tina Pezdirc Nograšek, Matevž Čelik, Zmago Novak

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: