Nove oblike pismenosti

author: Meta Grosman, Faculty of Arts, University of Ljubljana
author: Veronika Rot Gabrovec, Faculty of Arts, University of Ljubljana
author: Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Feb. 11, 2011,   recorded: September 2010,   views: 3907
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek obravnava tradicionalno linearno obliko branja v primerjavi z novimi oblikami branja, ki jih zahtevajo besedila, katerih nastajanje omogoča tehnološki razvoj zadnjih desetletij z enostavnim sestavljanjem različnih kodov sporočanja. Kakšne nove sestavine bralne zmožnosti terjajo elektronsko oblikovana besedila s sestavljanjem besednih, vizualnih in avdio gradiv? Ali so za učinkovito in kritično razbiranje elektronsko oblikovanih besedil potrebna dodatna znanja in bralne strategije, ki bi jih lahko zajeli z novim opisom sestavin večrazsežne pismenosti? Ali lahko govorimo o nadgradnji osnovne linearne pismenosti za potrebe večrazsežne pismenosti? Kako bi bilo potrebno poučevati bralne strategije glede na različne oblike besedil ter razne cilje branja?

Besedne postaje sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: