Barbara Vilhar
homepage:http://botanika.biologija.org/kdosmo/barbarav.php
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

debate
flag Razprava na okrogli mizi / General discussion
as moderator at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems,
together with: Eva Jablonka, Andreja Barle Lakota, Liv Sissel Gronmo, Jože Trontelj, Marko Debeljak,
7038 views
  lecture
flag Evolucija kot osrednji koncept pri pouku biologije / Evolution as the Central Concept in Biology Education
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems,
5672 views
debate
flag Okrogla miza / Round table
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems,
together with: Alexis Zrimec (moderator), Andreja Barle Lakota, Mihael J. Toman, Gorazd Urbanič, Andrej Podobnik,
2930 views
  lecture
flag Napačne in nepopolne predstave o živih sistemih / Misconceptions about living systems
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems,
2283 views
lecture
flag Pomen biološkega znanja za splošno izobrazbo / The Importance of Biology in General Education
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
2339 views