Ana Vovk Korže
homepage:http://www.ff.uni-mb.si/zaposleni/osebna.dot?inode=30680&crumbTitle=Ana%20Vovk%20Kor%C5%BEe&pageTitle=Ana%20Vovk%20Kor%C5%BEe
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Dr. Ana Vovk Korže je redna profesorica za področje geografije in ustanoviteljica ter vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije, Pisarne za okoljsko informiranje in Terenskega laboratorija za analize vode in prsti. Dela na področjih ekoremediacije, ekologije in regionalnega trajnostnega razvoja ter izobraževanja in sodelovanja z javnostjo. Vodi projekte vključevanja ekoremediacij v izobraževalne sisteme, priprave inovativnih razvojnih programov in strategije razvoja podeželja in urbanih območij z ekoremediacijami. Je avtorica več učbenikov za slovenske in tuje šole, vodi mednarodne seminarje in razvija inovativne pristope za izkustveno vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Z regionalno geografskimi študijami sodeluje pri lokalnih projektih in vodi procese vključevanja javnosti v okoljsko odločanje. Ukvarja se z vzpostavljem učilnic v naravi, učnih poligonov in povezavami z regijami. Je članica mednarodnih in slovenskih združenj: Global Water Partnership, European Society Soil Conservation in Geographical Association, Sklada Si.voda, Pedološkega društva, Geografskega društva in drugih organizacij.


Lectures:

lecture
flag Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
as author at  Dnevi doktorskih študentov: Konferenca o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu, Ljubljana 2013,
together with: Mojca Kokot Krajnc,
2474 views
  lecture
flag Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije?
as author at  Out of the Box Seminar,
3550 views
lecture
flag Poziv predstavnikom ministrstev
as author at  Plan B za Slovenijo - Javna razprava v Državnem svetu RS,
3230 views
  lecture
flag Naše možnosti glede na podnebne razmere
as author at  Plan B za Slovenijo - Javna razprava v Državnem svetu RS,
3623 views