Alenka Majcen Le Marechal
homepage:http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/itkek/lakbp/1.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Diplomirala na Univerzi v Ljubljani, oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo (1972). Prva zaposlitev na Tekstilnem inštitutu v Mariboru (1972). DEA Rennes (Francija) – diplomirala iz specialističnega študija organske kemije (1976). Magistrirala na Univerzi v Rennes (Francija) iz organske kemije (1977). Poučevala na Srednji kemijski šoli v Rušah (Slovenija) (1979). Zaposlitev na Univerzi v Mariboru, Oddelek za tekstilno kemijo (1983). Habilitirana v naziv predevatelja iz organske kemije na Univerzi v Mariboru (1984). Doktorirala na Univerzi v Rennes (Francija) iz organske kemije (1988). Izvoljena v naziv docenta za organsko kemijo na Univerzi v Mariboru (1989). Vabljena predavateljica na Univerzi v Rennes - Francija (6 mesecev) (1992). Izvoljena v naziv izredni professor na Univerzi v Mariboru (1994). Vabljena predavateljica na Univerzi v Rennes - Francija (2 meseca) (1994). Vabljena predavateljica na Univerzi v Rennes - Francija (4 mesece) (1997). Vabljena predavateljica na Univerzi v Rennes - Francija (4 mesecev) (1998). Izvoljena v naziv redna profesorica na Univerzi v Mariboru (1999). Vabljena predavateljica na Univerzi v Rennes - Francija (4 mesece) (1999). Imenovana za vodjo Oddelka za tekstilstvo, vodjo Inštituta za tekstilno kemijo ter vodjo Laboratorija za kemijo, barvila in polimere na Fakulteti za strojništvu, Univerza v Mariboru (2000). Imenovana za predstavnico Univerze v Mariboru v AUTEX združenju (združenje tekstilnih fakultet) (2000). Imenovana za vodjo programske skupine Tekstilna kemija (2004). Imenovana za slovensko predstavnico v EU platform pri WSSTP (Water Supply and Sanitation Technolgy Platform) (2004). Imenovana za vodjo oddelka Tekstilnih materialov in oblikovanja na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Mariboru (2005). Imenovana za stalno članico PAG pri WSSTP (Pilot Advisory Group) (2007). Imenovana za slovensko predstavnico v EU za Tekstilno platformo (Horizontal Group for Education) (2007). Imenovana za vodjo katedre na Fakulteti za strojništvu, Univerza v Mariboru (2008).

English:
Diploma degree at the University of Ljubljana, Department of Chemistry and Chemical Technology (1072). First employment at Tekstile institute in Maribor (1972). Degree of specialised studies (1976, France). “Docteur de 3eme cycle” (1977,Universite de Rennes, France). Employed at High school in Ruše (1979,Slovenia). Employed at the University of Maribor, Department of textile chemistry (1983 ). Senior lecturer (1984,University of Maribor). Doctor degree (1988,University of Rennes, France) in organic chemistry. Docent (1989, University of Maribor). Associated foreign professor (1992, 6 months. University of Rennes). Associate Professor (1994, University of Maribor). Invited professor (14 months, University of Rennes, France). Full Professor (1999, University of Maribor). Head of the Textile department, Head of the Institute for Textile chemistry and Haed of Laboratory for Chemistry, Dyes and Polymers (2000, Faculty of the Mechanical Engineering, University of Maribor). Head of the research group Textile chemistry (2004). Head of the Department of Textile materials and design (2005, Faculty of Mechnical Engineering, University of Maribor). Head of the Chair of Textile materials and design (2008, Faculty of Mechnical Engineering, University of Maribor).
International functions:
Representative of University of Maribor in AUTEX (Association of University of Textile). Slovene representative at EU Platform WSSTP (Water Supply and Sanitation Technolgy Platform). Permanent member of PAG at WSSTP (Pilot Advisory Group), and Slovene representative at EU Textile Platform (Horizontal Group for Education).


Lectures:

promotional video
flag Tekstilna kemija
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2733 views
  promotional video
flag Textile Chemistry
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3926 views