Aleksander Bjelčevič
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/0302.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1989 diplomiral iz slovenščine in filozofije. Tam je leta 1993 magistriral (Stritarjev esej), leta 1998 pa doktoriral (Kettejev, Murnov in Župančičev verz). Od leta 1999 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti docent za slovensko književnost.

Ukvarja se z zgodovino slovenskega verza in njegovim evropskim kontekstom od cerkvene pesmi srednjega veka do sodobnega svobodnega verza. Je član mednarodne raziskovalne skupine Primerjalna slovanska metrika.


Lectures:

lecture
flag Pornografija pri pouku slovenščine
as author at  49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013,
3610 views
  lecture
flag Med ohranjanjem slovenščine in podporo večjezičnosti: Jezikovne ideologije v programih parlamentarnih strank
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Mojca Stritar,
2374 views
lecture
flag Ideologija v glasbi in ideologija o glasbi
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Gregor Pompe,
2991 views
  lecture
flag Istospolniki in podobna bitja
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Roman Kuhar,
2648 views
lecture
flag Skrita ideologija v prevodih otroške literature
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Nike Kocijančič Pokorn,
4508 views
  lecture
flag Gorenjska v slovenski književnosti
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Miran Hladnik,
2594 views
lecture
flag Ideologija heteronormativnosti, prevodna in jezikovna norma
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Vojko Gorjanc,
3264 views
  lecture
flag Film, ki »mladini dviga kri«, ali kaj je ideološkega v praksi poučevanja jezikov
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Nataša Pirih Svetina,
2511 views
lecture
flag Podobe ideologije v slovenski likovni umetnosti
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Sarival Sosič,
2294 views
  lecture
flag Jezik, nazori in nadzor
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Marko Stabej,
3630 views
lecture
flag Ideologija in slovenstvo
as introducer at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Mladen Dolar,
3126 views
  panel
flag Meddisciplinarnost v slovenistiki
as author at  30. slovenistični simpozij Obdobja: Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana 2011,
together with: Marko Stabej (moderator), Matej Accetto, Simona Kranjc, Darinka Verdonik,
3329 views