Event: Conferences » Other » UMNI javni posvet "Razsežnosti zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi - dobre prakse in priložnosti za izboljšanje", Ljubljana 2017 UMNI javni posvet "Razsežnosti zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi - dobre prakse in priložnosti za izboljšanje", Ljubljana 2017

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

UMNI javni posvet 2017 - Ljubljana   

UMNI javni posvet "Razsežnosti zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi - dobre prakse in priložnosti za izboljšanje", Ljubljana 2017

Kaj je dobro urejeno, pozitivno, vredno pohvale v zdravstveni oskrbi ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi kot so multipla skleroza, ALS, Parkinsonova bolezen, demenca?

In v čem pacienti, njihovi svojci, predstavniki pacientskih društev ter uveljavljeni strokovnjaki in raziskovalci s področja zdravstva, varstva pacientovih pravic, domske oskrbe in socialnega dela vidijo priložnosti za izboljšave na tem področju?

To sta bili osrednji vprašanji javnega posveta, na katerem so vabljeni gostje predstavili svoja izhodišča z namenom širjenja dobrih praks in iskanja ustvarjalnih predlogov izboljšav na področju zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi. Na blogu in Facebook strani lahko preberete še več mnenj pacientov in strokovnjakov, ki so jih sodelavci neodvisnega in neprofitnega Zavoda za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj - UMNI zbrali med pripravami na posvet, in spremljate prve korake k uvedbi vsaj ene izboljšave v prakso.

Categories
votesvotesvotesvotesvotes 841 views, 04:25  
flagUmni javni posvetUmni javni posvet
Cvetka Pavlina Likar Cvetka Pavlina Likar
votesvotesvotesvotesvotes [syn]  944 views, 10:54  
flagUmni javni posvetUmni javni posvet
Stanka Ristić Kovačič Stanka Ristić Kovačič
votesvotesvotesvotesvotes 773 views, 07:24  
flagUmni javni posvetUmni javni posvet
Valentina Goršak Lovšin Valentina Goršak Lovšin

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: