Plastični odpadki v Jadranskem morju

author: Uroš Robič, Inštitut za vode Republike Slovenije
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 704
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Naše življenje danes zaznamuje potrošništvo, ki spodbuja nakupovanje in kopičenje predmetov. Zaradi vedno večjih zahtev se je razvil eden najbolj uporabnih in pogostih materialov, brez katerega si dandanes življenje težko predstavljamo. Material, katerega letna proizvodnja narašča in ki ga lahko najdemo v vesolju, na najvišjih vrhovih in v najglobljih breznih oceanov, tvori tudi največji del odpadkov v okolju, lahko pa pomeni tudi veliko grožnjo za živali in ljudi. Predstavili vam bomo dragocene podatke o vrstni sestavi in količini morskih odpadkov v Sloveniji in na Jadranu, ki smo jih pridobili v okviru mednarodnega projekta DeFishGear.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: