Zavedanje o pomenu okoljsko odgovornega oblikovanja med bodočimi oblikovalci

author: Barbara Prinčič, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Univerza v Ljubljani
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 674
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavanje bo predstavilo namen in pomen izobraževanja na področju trajnostnega oblikovanja. Če želimo uspešno slediti evropski usmeritvi v krožno gospodarstvo, mora okoljsko odgovorno oblikovanje ustrezati strategijam podjetij za upravljanje odpadkov. Ena od prioritetnih strategij je ponovna uporaba, z izzivi katere se študenti prek praktičnih nalog srečujejo pri predmetu Trajnostno oblikovanje. Namen tovrstnega izobraževanja je, da se študenti kot bodoči oblikovalci ne le seznanijo s principi trajnostnega oblikovanja, temveč se tudi urijo v razvijanju izdelkov v skladu z omenjenimi principi. Pomemben del pedagoških naporov vlagamo tudi v izgrajevanje okoljske zavesti bodočih diplomantov, saj se morajo zavedati odgovornosti v zvezi s tem, da s svojim delom neizogibno vplivajo na človeka in okolje.

Na predavanju bodo predstavljeni študentski projekti, ki so obravnavali aktualne probleme na področju izdelkov iz plastičnih mas, ter njihove izpeljane rešitve, večinoma ustvarjene po principu ponovne uporabe, pa tudi recikliranja, kompostiranja, razvoja novih trajnostnih konceptov ali celo poslovnih modelov. Poudarek je, kot že rečeno, na ponovni uporabi, saj je ta na vrhu hierarhične lestvice strategij upravljanja odpadkov, prav tako pa za ponovno uporabo ne potrebujemo kompleksnih tehnologij, ki so potrebne za recikliranje in ki jih seveda na šoli nimamo. Tako se na koncu največ študentskih projektov ukvarja s ponovno uporabo ali recikliranjem plastičnih vrečk in plastenk. Pa vendar so veliko več kot to.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: