Projekt DeFishGear - prva skupna obravnava morskih odpadkov v Jadranskem morju

author: Andrej Kržan, Kemijski inštitut Ljubljana
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 802
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V okviru projekta DeFishGear je med letoma 2013 in 2016 mednarodna ekspertna skupina obravnavala problematiko morskih odpadkov v Jadranskem morju. Projekt pomeni prvo skupno akcijo na celotnem jadranskem območju in lahko služi kot primer regionalnega pristopa k izzivu morskih odpadkov, ki ga ni mogoče celovito obravnavati v nacionalnem okviru. Projektne aktivnosti so zajemale monitoring treh vrst morskih odpadkov: odpadne ribiške opreme, makroodpadkov in mikroplastike. Na harmoniziran način smo zbrali prve primerljive podatke iz vseh jadranskih držav in vzpostavili sposobnost za izvajanje tovrstnih raziskav v prihodnosti. Pomemben del projekta je bil namenjen tudi informiranju različnih skupin in splošne javnosti o problematiki morskih odpadkov.

Nekaj splošnih ugotovitev projekta:

  • Jadransko morje je srednje do močno onesnaženo z morskimi odpadki
  • k onesnaženosti, predvsem z mikroplastiko, močno prispeva reka Pad
  • v Jadranskem morju ni stalnega vrtinca, kjer bi se odpadki kopičili
  • značilnost Jadranskega morja je, da se velik delež odpadkov nalaga na obale

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: