Mikroplastika v Jadranskem morju

author: Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 745
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Plastika je zaradi fragmentacije na manjše delce, v t. i. mikroplastiko, eno izmed ljudem in živalim nevarnih sodobnih onesnaževal. Mikroplastiko so našli v prav vseh morjih sveta. V Jadranskem morju so bile prve obsežne raziskave opravljene v okviru mednarodnega projekta DeFishGear, v katerega so bile vključene vse države jadranske regije. V projektu je bila razvita metodologija za vzorčenje in analizo mikroplastike na morski površini, v obalnih sedimentih in v organizmih, izvedene so bile tudi prve pilotne študije. Povprečna izmerjena koncentracija mikroplastike v Jadranskem morju je v letu 2014 znašala 230.000 delcev/km2, v letu 2015 pa 430.000 delcev/km2. Delci mikroplastike se lahko zaradi svoje majhnosti z vodo prenašajo med različnimi ekosistemi in vstopajo v prehranjevalno verigo, s čimer ogrožajo prav vsa živa bitja. Tako je bila v Jadranskem morju ugotovljena tudi prisotnost mikroplastike v ribah in školjkah (1–13 delcev na ribo in 2–4 delci na školjko). Zaradi naraščajoce proizvodnje plastike bodo tudi količine mikroplastike v vodah iz leta v leto naraščale in ustvarjale vse močnejše negativne vplive na organizme, zato so ukrepi za preprečevanje vstopa plastike in mikroplastike v vodo nujno potrebni.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: