Uvod in sistemsko ukvarjanje s problemi

author: Marjana Dermelj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
published: April 20, 2017,   recorded: March 2017,   views: 683
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Po nekaterih ocenah se kar 95 % plastične embalaže uporabi le enkrat, zaradi česar gospodarski sistem letno izgubi med 80 in 120 milijard USD vrednosti. Zunanji stroški, ki so posledica prehajanja plastične embalaže v ekosisteme, po ocenah letno znašajo 40 milijard USD. Krožno gospodarstvo je nova razvojna paradigma, ki jo potrebujemo, če želimo zagotoviti dostojno življenje prihodnjim rodovom. Trenutno naša globalna poraba presega zmogljivost planeta. Prehod v krožno gospodarstvo ponuja številne priložnosti in tudi izzive, ki pa jih ne bomo mogli rešiti brez sodelovanja med vsemi relevantnimi deležniki. Med njimi imajo izjemno pomembno vlogo tudi oblikovalci, saj brez drugacne zasnove izdelkov in storitev prehod v krožno gospodarstvo ne bo mogoč.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: