Jedrska energija je energija prihodnosti

moderator: Renata Dacinger
author: Tomaž Žagar, GEN energija, d.o.o.
published: April 13, 2018,   recorded: April 2018,   views: 1460
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Jedrska energija je eden ključnih nizkoogljičnih virov energije v energetski mešanici prihodnosti in pomemben del rešitve v boju za zmanjšanje podnebnih sprememb. Trend elektrifikacije nekaterih sektorjev rabe, kot sta promet in ogrevanje, namreč na globalni ravni prinaša dodatno potrebo po zanesljivi oskrbi odjemalcev z nizkoogljično električno energijo, ob hkratnem opuščanju fosilnih goriv.

Kaj se dogaja na področju razvoja jedrske tehnologije in jedrske energetike v svetu in v Sloveniji? S hitrim vpogledom v razvoj naprednih tipov jedrskih elektrarn (elektrarne 3. in 4. generacije, modularne elektrarne, fuzijske elektrarne) in v tehnološki napredek na področju recikliranja jedrskega goriva bomo podali odgovor na vprašanje, ali in kako jedrski znanstveniki s svojim delom odgovarjajo na potrebe družbe po zanesljivi oskrbi s čisto elektriko. Da pa niti nebo ne bo omejitev, bomo preverili tudi stanje onkraj planeta Zemlja: napredek pri uporabi jedrskih reaktorjev v vesolju.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: