Različne podobe piva

moderator: Luka Hvalc, RTV SLO
author: Tomaž Požrl, Katedra za tehnologije, prehrano in vino, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Nov. 17, 2017,   recorded: November 2017,   views: 895
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raznolikost tehnološkega procesa proizvodnje piva se odraža predvsem v mnogih senzoričnih podobah piva. Izbor in lastnosti osnovnih surovin, spremenljivi tehnološki parametri posameznih faz procesa, različni delovni mikroorganizmi, so samo nekateri od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na širino palete pivovarskih izdelkov. Novi trendi, ki se uveljavljajo tako v tujini kot pri nas v Sloveniji, samo še dodatno diverzificirajo ponudbo na trgu. Novosti, ki so plod raziskav na različnih znanstvenih področij, so namenjene boljšemu obvladovanju proizvodnje, izboljšanju kakovosti končnih izdelkov in pripravi različnih izdelkov, ki so namenjeni posameznim skupinam pivcev piva. Ne nazadnje je pivo tudi prehransko pomemben izdelek.

See Also:

Download slides icon Download slides: znanostnacesti_pozrl_podobe_piva_01.pdf (5.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: