Zelena energija - pot v svetlo prihodnost ali energetsko revščino?

moderator: Matej Praprotnik, RTV SLO
author: Rafael Mihalič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
published: April 21, 2015,   recorded: April 2015,   views: 3348
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Energija je temelj našega delovanja, vendar se vse premalo zavedamo, kakšni izzivi so povezani z njeno oskrbo, saj je tematika v javnosti predstavljen površno in neustrezno. Zato bo v sredo, 15. aprila, ob 19:00, v Kavarni Union o tej tematiki na poljuden način spregovoril, red. prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el., predstojnik katedre in vodja laboratorija na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pravi strokovnjak, je cilj predavanja predstaviti širši pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na področju oskrbe z njo prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Udeleženci bodo spoznali najosnovnejše fizikalne zakonitosti pri pretvarjanju energije in pri zagotavljanju oskrbe z električno energijo, ki velja za specifično in najuporabnejšo obliko energije. Tudi znanstveno utemeljena dejstva glede zalog in potencialov različnih primarnih virov energije so v javnosti velikokrat predstavljena zelo enostransko ali povsem popačeno. Znaten del predavanja bo namenjen cilju razbitja nekaterih dogem, ki so močno zasidrane v javnosti in so v samem fizikalnem bistvu napačne ali pa veljavne le v posameznih primerih. Nadalje želi red. prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el. vzpodbuditi kritično razpravo o neločljivi povezavi med energetiko, politiko, civilnimi gibanji in interesnimi lobiji na podlagi fizikalnih dejstev in slike, kakor jo v javnosti kažejo zainteresirane skupine.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: