Event: EU Supported » OpeningUpSlovenia » OpeningUpSlovenia: Univerza v Novi Gorici OpeningUpSlovenia: Univerza v Novi Gorici

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

OpeningUpSlovenia: UNG   

OpeningUpSlovenia: Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici (UNG) hoče biti raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

Categories

Poslovni informacijski sistemi

Ampelography

Uvod v sodobne tehnološke sisteme

Ekotoksikologija

Kultura fevdalne družbe

Quantum mechanics

Ekonomika in organizacija podjetja

Poslovna matematika

Kulturna zgodovina / Evropa v obdobju revolucij

Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje

Podjetniški seminar

Postopki optimizacije v varstvu okolja

Anorganska kemija

[syn]  5 views, 1:36:20  
lockedflagAnorganska kemija 1.delAnorganska kemija 1.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  3 views, 1:30:32  
lockedflagAnorganska kemija 2.delAnorganska kemija 2.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  1 view, 1:32:25  
lockedflagAnorganska kemija 3.delAnorganska kemija 3.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2 views, 1:33:02  
lockedflagAnorganska kemija 4.delAnorganska kemija 4.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  1 view, 1:28:10  
lockedflagAnorganska kemija 5.delAnorganska kemija 5.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2 views, 48:14  
lockedflagAnorganska kemija 6.delAnorganska kemija 6.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  1 view, 1:15:08  
lockedflagAnorganska kemija 7.delAnorganska kemija 7.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2:00:04  
lockedflagAnorganska kemija 9.delAnorganska kemija 9.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2:17:07  
lockedflagAnorganska kemija 10.delAnorganska kemija 10.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2:09:10  
lockedflagAnorganska kemija 11.delAnorganska kemija 11.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
[syn]  2:12:14  
lockedflagAnorganska kemija 12.delAnorganska kemija 12.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:12:11  
lockedflagAnorganska kemija 13.delAnorganska kemija 13.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:07:15  
lockedflagAnorganska kemija 14.delAnorganska kemija 14.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:13:39  
lockedflagAnorganska kemija 15.delAnorganska kemija 15.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:06:29  
lockedflagAnorganska kemija 16.delAnorganska kemija 16.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:13:29  
lockedflagAnorganska kemija 17.delAnorganska kemija 17.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:06:41  
lockedflagAnorganska kemija 18.delAnorganska kemija 18.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar
2:21:34  
lockedflagAnorganska kemija 19.delAnorganska kemija 19.del
Urška Lavrenčič Štangar Urška Lavrenčič Štangar

Fizika atmosfere

Tehniška matematika

Economy for Engineers

Energetika in okolje

Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine

Web Technologies

Izbrana poglavja svetovne književnosti

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: