Opening up Slovenia - odprta iniciativa za odprto izobraževanje

author: Mitja Jermol, CT3 Center za prenos znanja na področju IT tehnologij, Institut "Jožef Stefan"
published: May 5, 2015,   recorded: November 2014,   views: 1292
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenija želi biti preko iniciative Odpiramo Slovenijo - OpeningupSlovenia - postala vodilna država v svetu na področju odprtega izobraževanja, ki razvija, uvaja, testira in ocenjuje ustreznost pristopov ter širi dobre prakse v svet. Slovenija je vzorčna država na področju razvoja in vpeljave odprtega izobraževanja na nacionalnem nivoju, prepoznavna v svetu in s tem tudi zanimiva za širše razvojne in poslovne priložnosti. Odpiramo Slovenijo ni delovna skupina, ni interesna skupina, ni financirana s strani RS, temveč je iniciativa, je inteligentna blagovna znamka, ki zaradi potreb po spremembah združuje vse deležnike, ki so se poistovetili z operativnim pristopom in realnimi rezultati (bottom-up pristop).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: