Kaj je v naši DNK?

author: Damjana Rozman, Centre for Functional Genomics and Bio-Chips (CFGBC), Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Ljubljana
author: Gorazd Rudolf, University Medical Centre Ljubljana
author: Marko Bitenc, GenePlanet d.o.o.
moderator: Miha Žorž, RTV SLO
produced by: RTV SLO
published: Feb. 7, 2011,   recorded: April 2010,   views: 6048
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za sporazumevanje potrebujemo 25 črk, iz katerih lahko sestavimo vse besede in z besedami izrazimo vse, kar želimo povedati. Koliko različnih črk oziroma gradnikov bi potrebovali, da bi naredili načrt za nekaj tako kompleksnega, kot je naše telo? Zapisan načrt telesa in njegovega razvoja, torej človeški genom, dejansko obstaja. To je pred desetimi leti uspelo naenkrat kar dvema skupinama znanstvenikov, kar je bila ena izmed prelomnic v znanosti. Genom je popolna zbirka genetskega materiala, ki jo organizem potrebuje za rast in razvoj. Genomi ljudi (razen pri enojajčnih dvojčkih) so med seboj približno 99-odstotno enaki – genetska raznolikost posameznikov. Gen opišemo kot osnovno enoto dednosti živih organizmov. Gen je torej področje DNK-ja, ki kodira en funkcionalni produkt. Človeški genom vsebuje med 25.000 do 30.000 genov. To je precej manj, kot so znanstveniki pričakovali pred odkritjem genoma.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: