Lucidne sanje - med budnostjo in sanjanjem

author: Maja Gostič, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: April 18, 2018,   recorded: March 2018,   views: 589
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Lucidne sanje so vrsta sanj, za katere ne veljajo enake zakonitosti kot za navadne sanje. Lucidnost (jasnost, bistrost) v sanjah je zavedanje, da sanjamo. To zavedanje si lahko predstavljamo kot kontinuum od kratkega trenutka zavedanja ‘Sanjam!’ do zavestnega nadziranja in spreminjanja sanj. Preko različnih tehnik, ki so se po navedbah študij izkazale za uspešne, lahko v različne namene spodbujamo in razvijamo sposobnost lucidnega sanjanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: