Tadeja Jere Lazanski
homepage:http://www.incogibanje.si/sites/default/files/CVTadejaJereLazanski_0.pdf
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Tadeja Jere Lazanski je bila rojena v Ljubljani. Po končani gimnaziji v Ljubljani, je vzporedno s študijem začela delati kot turistična vodnica in predstavnica za potovalne agencije Slovenijaturist, Yugotours Ljubljana in Beograd ter Yugotours Frankfurt.

Višješolsko diplomo je zagovarjala s področja slovenskega jezika, univerzitetno diplomo pa s področja pedagogike v turističnem izobraževanju na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V casu med odločanjem za podiplomski študij je bila zaposlena kot predavateljica ekonomskih in turističnih predmetov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani (1993 – 1996) ter kasneje kot svetovalka ministra na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti S.(1996-1998) Po prehodu na portoroško TURISTICO - Visoko šolo za turizem in hotelirstvo (1998) se je odločila nadaljevati študij v smeri sistemske znanosti oziroma metodologije, ki jo je spoznala v letih dodiplomskega študija in ji je pomenila nov pristop in izziv za iskanje optimalnih rešitev ne le na področju turizma v katerem je delovala temveč na globalnem področju.

Magistrirala in doktorirala je s področja teorije sistemov na Univerzi v Mariboru pri mentorju prof.dr. Miroljubu Kljajicu, kjer je z magistrskim delom »Kvalitativno modeliranje kompleksnih sistemov v okviru sistemske dinamike« ter doktorsko disertacijo »Sistemski pristop h kontekstno odvisnemu modeliranju kompleksnih sistemov in problem validacije« obravnavala in predlagala rešitve v turizmu preko razvoja kvalitativnih modelov odločanja ter Forresterjevega modela kvantitative simulacije sodobnega turističnega sistema. Za predstavitev svoje disertacije v obliki članka je na 13. mednarodnem kongresu WOSC 2005 prejela znanstveno nagrado za najboljši znanstveni prispevek ter bila povabljena, da objavi svoj clanek z naslovom: “Systems Approach to Complex Systems Modelling with Special Regards to Tourism” v ugledni znanstveni reviji Kybernetes.

Vzporedno s študijem in raziskovanjem je v letih 1999 do 2005 skupaj s sodelavci postavila mednarodni oddelek, ki se je s priključkom TURISTICE k univerzi na Primorskem tako razvil, da je TURISTICA v sodelovanju z Ministrstvom za turizem Črne Gore, postavila šolo turistične in kulturne animacije v Črni Gori ter izjemno okrepila sodelovanje in izmenjavo v EU programih za študente, ucitelje in študije. V letu 2007 je poslušala predavanja švedskega znanstvenika in molekularnega biologa dr. Carla Johanna Callemana, ki jepreko naravoslovne metodologije dokazal evolucijo zavesti kot osnovo Majevskega koledarja TUN – koledarja dolgega štetja.

Zavest je evolucijski sistem, zato se je poleg rednega predavateljskega dela podala v raziskovanje sistema majevskih koledarjev. Letos je prišla do rezultatov, ki predstavljajo popolno simetrijo majevskega sistemskega mišljenja in sodobnih sistemskih nacel. S svojim odkritjem je v obliki prispevka sodelovala v belgijskem Liegeu na 9. Mednarodni konferenci Computing Anticipatory Systems CASYS'09 in dobila priznanje za znanstveno odličnost in najboljši znanstveni prispevek na simpoziju z naslovom Darwin 2009, Evolution of Living Systems, Society, Consciousness, and Anticipatory Behaviour. Istega leta ji je Slovenska znanstvena fundacija podelila zahvalno listino Prometeja znanosti za odlicnost na podrocju znanstvenega komuniciranja.

Tadeja Jere Lazanski je zaposlena kot docentka, raziskovalka in prodekanka za mednarodne odnose na UP, Fakulteti za turisticne študije TURISTICI Skupaj s timom TURISTICA sodeluje pri razvoju novih visokošolskih programov in programov usposabljanja za turisticne, hotelske in kulturne animatorje Slovenije in Hrvaške, povezovanju evropskih in zunaj evropskih fakultet z namenom so-ustvarjanja skupne pedagoške, znanstveno raziskovalne in prijateljske prihodnosti. Redno predava tudi na univerzah Södertörn v Stockholmu in VERN v Zagrebu. Je aktivna clanica svetovne organizacije pedagogov v turizmu ATLAS, ter clanica svetovnega združenja znanstvenikov in strokovnjakov v turizmu AIEST.


Lecture:

lecture
flag Sistemski pristop k zavestnemu so-ustvarjanju družbe prihodnosti
as author at  3. konferenca o inovacijskem komuniciranju (InCo), Ljubljana 2010,
3547 views