Vidiki »drugosti« v romanih Gabriele Babnik in v teoretskem kontekstu postkolonialnosti

author: Vanesa Matajc, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1187
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Članek obravnava koncept »drugosti« skozi reprezentacije njegovih različnih vidikov (etnična, kulturna, družbenospolna, generacijska in – v rasističnih diskurzih izpostavljana – »rasna« »drugost«) v romanih Gabriele Babnik Koža iz bombaža, V visoki travi, Sušna doba ter Intimno. V kontekstu teorij postkolonializma (-izmov), ki jih priklicujejo značilni motivi, teme in problematike teh romanov, sta izpostavljeni vprašanji subalternega (Gayatri C. Spivak) in etično problematične razsežnosti koncepta »drugost«. Preseganje te problematičnosti članek prepoznava v literarnosti diskurza, s katerim G. Babnik v slovensko književnost uvaja značilne postkolonialne teme.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: