Kozmopolitska kultura in slovenska literatura: prispevek majhne nacije k svetovni dediščini prihodnosti

author: Ksenija Vidmar Horvat, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 21, 2014,   recorded: July 2014,   views: 1747
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek obravnava prihodnost kulturne dediščine glede na teorijo kozmopolitske Evrope. Avtorica s primerom romana Ferija Lainščka Nedotakljivi pokaže, kakšno vlogo ima lahko pri tem literatura in predvsem spomin majhnih narodov, ki je naklonjen ustvarjanju pluralnih podob preteklosti. S tem se tudi kritično opredeli do sodobnih pogledov na kozmopolitizacijo evropske dediščine, ki izpostavljajo odprtost do tujstva in drugosti kot temelj demokratičnega razvoja. S primerom konstrukcije tujstva Romov pokaže, da učinki takšne kozmopolitizacije niso nujno demokratični. Namesto tega izpostavi tradicijo humorja in avtoironije, ki jo kot primerno podlago demokratičnemu razvoju zagovarjajo tudi podpisniki manifesta We are Europe

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2014_vidmar_novak_kultura_01.pdf (202.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: