Družina – osnovna in vseživljenjska šola jezika

author: Jože Ramovš, ANTON TRSTENJAK INSTITUTE of gerontology and intergenerational relations
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 1947
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Materni jezik je glavno orodje za občevanje ali komuniciranje med ljudmi. To velja za vse tri načine besednega komuniciranja: razvedrilni klepet, delovni in osebni pogovor – za tega še prav posebej. Rodna družina s svojim specifičnim načinom doživljanja in govorjenja primarno utiri otroka v njegov osebni način doživljanja sebe, drugih in sveta, s tem pa tudi v rabo rodne narečne materinščine za medčloveško sožitje. Njej sledi po pomenu lastna družina. Novi raziskovalni podatki, ki jih navajamo v prispevku, kažejo, da prebivalci Slovenije, ki so stari 50 in več let, plebiscitarno pričakujejo od države, njenih uradnikov, vrtcev, osnovnih šol in znanstvenih ustanov temeljno odgovornost za varovanje lepe in pravilne slovenščine v vsakdanji rabi ter pomoč družini pri njenem kulturnem poslanstvu prenašanja materinščine naslednjemu rodu.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2011_ramovs_druzina_01.pdf (593.3 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: