Družina v pogledu sodobnih slovenskih pesnikov

author: Irena Novak Popov, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 2798
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Razprava analizira prispevke izbranih pesnikov druge polovice 20. stoletja, ki so se posvetili predstavljanju družine. Pomenljiva je že sama navzočnost te teme, saj v nekaterih obdobjih družina skoraj izgine na račun bolj univerzalnih in duhovnih tem, spreminja pa se tudi vrednotenje tradicionalnih vzorcev skupnega življenja. Individualni vidiki niso odvisni le od estetskih teženj v določenem času, ampak so tesno povezani z družbenimi vlogami spolov in osebnimi izkušnjami avtorjev.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2011_novak_popov_druzina_01.pdf (3.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: