Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje in knežje mesto Celje

author: Mojca Nidorfer Šiškovič, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 2472
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na ekskurziji, ki nas bo letos vodila po krajih jugozahodne Štajerske, si bomo najprej ogledali zelo mlado rudarsko mesto Velenje v Šaleški dolini, staro komaj 52 let, nato pa več kot dva tisoč let staro mesto Celje v Savinjski dolini. To je tudi danes največji upravni, kulturni in gospodarski center Celjske kotline in tega dela Štajerske. V živo bomo primerjali nastanek, zgodovino in značilnosti prvega in drugega ter življenje njunih prebivalcev v preteklosti in danes.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: