Iz kakšnega testa so slovenski junaki

author: Miran Hladnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: June 2009,   views: 3910
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

»Moje oči niso mrtev aparat; moje oči so pokoren organ moje duše – moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva ...« (Ivan Cankar, Človek, Vinjete, 1899.)

Preštevanje telesnih delov v slovenski literaturi je razkrilo, da imajo največjo frekvenco leksemi roka, oko, glava, obraz, srce. Pri poeziji so rangirani v zaporedju srce > roka > oko, pri prozi pa roka > oko > glava/obraz. Vsak avtor ima specifično kombinacijo telesnih delov, kar bi lahko uporabili pri prepoznavanju avtorstva. Do neke mere so preference pogojene tudi s spolom avtorja: pri moških je več obraza, pri ženskah pa več srca. Znotraj posameznega avtorskega opusa razpored telesnih delov variira glede na žanr. Pri sodobnih avtorjih se na nižjih stopnicah lestvice pogostnosti namesto srca začne pojavljati telo. Telesni izrazi so pogosto deli fraz, kadar pa se nanašajo na konkretne literarne osebe, so pogosto posrednik njihovih čustev in misli oz. »izraz duše«.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: