Levitve slovenske drame in gledališča

author: Tomaž Toporišič, Faculty of Humanities Koper, University of Primorska
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 2737
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek se na izbranih primerih zadnjih desetletij posveča razmerju med (dramskim) tekstom in gledališčem. Prikaže, kako je dialog literature z gledališčem in drugimi umetniškimi mediji v tem času postal nekaj, kar ni več stvar vzroka in posledice, ampak je proces semioze, znotraj katerega (povedano z Deleuzom in Guattarijem) katerokoli točko nekega rizoma lahko spojimo s katerimkoli drugim rizomom. Umetniško delo kot jasno razmejena, fiksirana celota in prisotnost je tako postalo stvar preteklosti. Zamenjal jo je koncept prehodnosti, rizomatičnosti, nomadskosti, Barthesove pisljivosti teksta.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: