Slovenska literatura in slovenska opera

author: Gregor Pompe, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 3226
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Opera je sestavljena umetnostna zvrst, v katero se stekajo glasbeni, gledališki in literarni element. Slednji v obliki libreta – besedila, ki ga skladatelj uporablja kot tekstovno predlogo za svoje delo. Vezi, ki so se sklepale med slovensko literaturo in opero, so podobne tistim v Evropi: avtor libreta je lahko pisatelj, snov za opero je lahko posneta po literarnih motivih in temah, skladatelj pa lahko uglasbi v celoti že obstoječe literarno delo. Prispevek prinaša zgodovinski prerez vezi med slovensko literaturo in slovensko opero.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: