Mladinska književnost in različni mediji

author: Milena Mileva Blažić, Faculty of Education, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 3093
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Namen prispevka je primerjalna analiza (1) srednjeveških novel Don Juana Manuela (1282–1348) iz zbirke Grof Lukanor (1335), posebej sedme zgodbe Kaj se je zgodilo kralju s tremi prevaranti, (2) avtorske pravljice Hansa Christiana Andersena (1805–1875) z naslovom Cesarjeva nova oblačila (1837) ter (3) dramske igre za otroke Milana Jesiha (1950) z istim naslovom (1997). Dva tisoč let star motiv cesarjevih novih oblačil, ki je pogost tudi v mladinski književnosti, sicer lahko najdemo v številnih kulturah in številnih inačicah, oblikah in medijih – je univerzalni motiv, ki si ga je vsaka kultura prilagodila glede na kontekst.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: