Ljubljana v slovenski literaturi (predavanje v merilu 1 : 100)

author: Peter Svetina
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3693

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljubljana se pojavlja v slovenski literaturi kot dogajališče ali kot protagonist. V drugi polovici 19. stoletja najpogosteje kot (nekoliko) izprijeno okolje nasproti idiličnemu podeželju, v 20. stoletju zaživi mesto v literaturi samostojno življenje z vsemi prijaznimi in neprijetnimi stranmi. V literaturi se začnejo pojavljati ljubljanska predmestja, mestno središče in Ljubljansko barje.
Snov iz staroljubljanske zgodovine so literati večkrat črpali iz Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (1689), v romanih pa se pojavijo tudi ljubljanski kongres 1821, potres leta 1895, okupacija med drugo svetovno vojno itn. Ljubljansko življenje se v literarnih delih velikokrat odvija v Tivoliju, v delih se izraziteje pojavlja še Cukrarna, ljubljanski Nebotičnik (zgrajen v tridesetih letih 20. stoletja) pa se je začel kot dogajališče pojavljati tudi v filmu in popevki.
Meščansko življenje je v literaturi mnogokrat povezano s prvo polovico 20. stoletja, zlasti še s časom med obema vojnama. V sodobni slovenski literaturi so literarni liki, Ljubljančani, vse pogosteje okarakterizirani tudi s svojo ljubljansko govorico.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: